mann og kvinne som skriver på et ark. bildet er kuttet så vi ikke ser ansiktene

Lønnsom inkludering

Mangfold og inkludering har blitt et viktig satsningsområde i arbeidslivet, og fordelene er mange!

Skrevet av: Thrani Jeyachanderan

Ulikheter er verdifullt

 

En inkluderende arbeidsplass er en arbeidsplass med et mangfold av ideer og kunnskap. Dette oppstår når mennesker med ulike bakgrunn, erfaringer og kompetanse kommer sammen. Inkludering er også lønnsomt, fordi man får tilgang på et bredt spekter av ressurser, samt stolte og lojale ansatte.

 

-Når en jobbsøker bruker tid på å finne en jobb som passer for seg, og møter en arbeidsgiver som får den rette medarbeideren, skapes det et samspill som gir dedikerte og lojale ansatte, sier Inger Kolberg, i Fretex Jobb.

 

Et inkluderende arbeidsmiljø stimulerer til mer åpenhet, tillit og trivsel på arbeidsplassen. Et godt sammensatt team kan prestere bedre sammenlignet med et team der de ansatte er helt like. Med ulike perspektiver og innsikt blir bedriften også mer innovativ. Ifølge en rapport fra Institutt for samfunnsforskning kan mangfold forbindes med høyere lønnsomhet, redusert sykefravær og bedre jobbtilfredshet.

 

-Inkluderende arbeidsmiljø har en effekt på ansattes trygghetsfølelse. Når de ansatte føler seg trygge, tør de å dele mer av seg selv. Det blir enklere å uttrykke hvem man er, og lettere å dele egne meninger og ideer, sier Martha Cemanes Nilsen, i Fretex Jobb.

 

Vi finner riktig person til rett jobb

 

I Fretex bryr vi oss om hvem du trenger. Vi begynner med å kartlegge jobbsøkerens interesser og ressurser. Basert på kartleggingene finner vi potensielle arbeidsplasser, hvor vi også kartlegger behov og ønsker som bedriften har. Denne prosessen gjør at vi kan finne jobbsøkere som er motivert og egnet til den spesifikke jobben.

 

-Jobbsøkerne får tett oppfølging i forkant av ansettelsen. Vi er opptatt av at jobbsøker skal bli kjent med og forstå hva stillingen innebærer. Jobbsøkerne er derfor godt forberedt når ansettelsen skjer, sier Inger Kolberg, i Fretex Jobb.

 

Inkludering er attraktivt 

 

Inkludering kan være attraktivt i både rekrutteringssammenheng og i forbrukersammenheng, og vil være en del av bedriftens employer branding og markedsføringsstrategi mot kunder. 

 

Når en bedrift investerer i god mangfoldsledelse kan dette styrke omdømmet til bedriften både internt og eksternt. Blant annet ved at bedriftens ansatte blir gode ambassadører for bedriften, gjennom det de uttrykker og deler om arbeidsplassen sin med omverdenen. Et mangfoldig omdømme vil også være med på å tiltrekke en mangfoldig kundegruppe.

 

– Når en bedrift som rekrutterer er opptatt av å se hele mennesket, vil de som er ansatt bli stolt av å være ansatt i bedriften, sier Martha Cemanes Nilsen i Fretex Jobb.

Les mer om arbeidsinkludering på fretex.no

Slik fungerer det

Start video

Din neste arbeidstaker er ett klikk unna. Bare…

Lignende artikler