Retningslinjer for personvern for nettsiden www.klikkogvent.no

1. Personvernerklæring og behandlingsansvarlig

 

Personvernerklæringen informerer om hvordan Fretex samler inn og bruker personopplysninger på www.klikkogvent.no.

 

Fretex er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn om deg.

 

Spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter kan rettes til:

 

Ingvald Hansen HR-sjef, daglig ansvarlig for behandlingen

tlf. 40413357

 

Oddvar Tuverud, Personvernombud for Fretex

tlf. 40412819

 

2. Hva er personopplysninger

 

Personopplysninger er alt som beskriver deg eller som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan omfatte kontaktopplysninger (Navn, telefonnummer osv), identifikasjonsnummer (IP-adresse, kundenummer, cookie-id osv.) og opplysninger om handlinger eller atferd (produkter du har kjøpt, sider du har besøkt, eposter du har mottatt osv).

 

3. Hvorfor vi samler inn personopplysninger, og formålet med det


3.1 Statistikk for forbedring av nettsider og markedskommunikasjon

Vi samler og analyserer data om hvordan du og andre brukere benytter nettstedet. Formålet med dette er å få vite hvordan nettsidene benyttes, slik at vi kan forbedre vårt innhold og våre produkter/tjenester basert på denne innsikten.

 

Hvilke data: Data om atferd (hvilke sider du besøker, hva du klikker på osv), data om din enhet (type datamaskin/mobiltelefon, operativsystem, nettleser osv.), data om ditt nettverk og posisjon (avledet fra IP-adresse). Alle data knyttes til et anonymt id-nummer som lagres i en cookie i din nettleser. 

 

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse. Vi har stor verdi av å samle og analysere dette datamaterialet, og vurderer at det ikke utgjør noen stor belastning for ditt personvern så lenge informasjonen ikke knyttes til andre informasjonskilder og kontaktopplysninger.

 

Slik behandler vi personopplysninger: Vi benytter Google Analytics til å samle disse dataene fra din nettleser. Dataene lagres på Google sine servere, men eies av oss. De knyttes ikke til andre verktøy eller kilder med mindre du har gitt samtykke (se andre formål). For å minimere konsekvensene for personvernet lagres ip-adressen kun i anonymisert form (les om ip-anonymisering), og vi setter utløpstiden for cookien som identifiserer deg til maksimalt 7 dager. Når cookien har utløpt vil dataene ikke lenger ha noen kobling til deg som person. I tillegg vil alle individuelle data slettes automatisk av Google Analytics etter 14 måneder.

 

3.2 Sporing av konverteringer for annonsering

Vi måler resultatene fra vår markedsføring ved å rapportere hvor mange kontakthenvendelser og registreringer som kommer fra en markedskampanje. Formålet er å kunne optimalisere og effektivisere vår markedsføring.

 

Hvilke data: At du har gjennomført en konkret handling på vårt nettsted, og fra hvilken kilde du kom inn til vårt nettsted. Knyttes også til alle andre data som samles til statistikk (se over).

 

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse. Databehandlingen setter oss i stand til å bruke våre ressurser mest mulig effektiv, og spare både krefter og penger på tiltak som ikke skaper resultater. I de tilfeller hvor datainnsamlingen ikke er mulig å gjennomføre uten at data kobles til annen informasjon hos tredjepart baserer vi oss på ditt aktive samtykke.

 

Slik behandler vi personopplysninger: Databehandlingen følger de samme prinsippene som for generelle statistikkformål. Med grunnlag i legitim interesse samler og behandler vi data i Google Analytics, samt at vi sender data til Google Ads med bruk av såkalt Consent Mode (data sendes uten cookie-informasjon). Har du gitt samtykke til “markedsføring” sender vi data til Google Ads på vanlig måte, samt til Facebook, Bing og eventuelle andre annonseleverandører (mer om annonsering under).

3.3 Målretting av annonser

Vi samler data om din atferd på våre nettsider og deler disse med ulike annonseleverandører (databehandlere), med det formål å oppnå mer presis målretting av annonser.

 

Hvilke data: Data om atferd (hvilke sider du besøker, hva du klikker på osv), data om din enhet (type datamaskin/mobiltelefon, operativsystem, nettleser osv.), data om ditt nettverk og posisjon. Alle data knyttes til et anonymt id-nummer som lagres i en cookie i din nettleser. Dette id-nummeret er en felles identifikator for deg på tvers av alle nettsteder du besøker, som utveksler data med de samme annonseleverandørene.

 

Behandlingsgrunnlag: Samtykke, som du gir ved å akseptere “markedsføring” som formål (eller “alle”) når du besøker våre nettsider. Du kan endre ditt samtykke på vår cookie-side.

 

Slik behandler vi personopplysninger:

 

Data samles fra din nettleser når du besøker våre sider, og sendes til lagring og bearbeiding hos annonseleverandøren. Vi benytter flere ulike leverandører, inkludert Google Ads, Google Marketing Platform, Facebook, Microsoft Bing, LinkedIn. I neste omgang blir du plassert i ulike “målgrupper” hos disse leverandørene, som gir mulighet til at vi kan kjøpe annonsering av dem som du får se når du besøker andre nettsteder i deres nettverk. Derfor vil du ofte se annonser for Fretex på mange ulike steder etter at du har besøkt våre sider. Data om deg inngår også i din generelle profil hos leverandøren, og brukes til å beskrive dine interesser og anslå andre karakteristika ved deg (profilering). Hvis du har oppgitt kontaktopplysninger eller annen personlig informasjon til leverandøren (f.eks. Facebook), så knyttes dataene også opp mot dette. Dette gir grunnlag for at andre annonsører enn Fretex som benytter samme annonsenettverk kan kjøpe annonser med mer presis målretting. Konsekvensen for deg er at de annonsene du får se blir mer tilpasset deg og din situasjon. For å unngå at data om din atferd på våre sider benyttes på denne måten kan du unngå å samtykke til bruk av cookies til “markedsføring”. For å unngå generelt at annonseleverandører samler slike data og benytter dette til å lage en profil på deg kan du enten slette/avvise alle cookies i din nettleser, eller redigere dine innstillinger hos leverandøren. Her er linker til hvordan du kan gjøre dette hos Google, Facebook og LinkedIn.

 

3.4 Direkte markedsføring og nettverksbygging

Vi byr på kunnskap gjennom fagartikler som gjøres tilgjengelig via epostkommunikasjon. Tilgangen til dette materiellet gis til alle som samtykker til å motta nyhetsbrev fra oss.

 

Hvilke data: Vi samler opplysninger som navn, epostadresse, bedriftsnavn, samt historikk over dine interaksjoner med Fretex gjennom epostkommunikasjon (inkludert åpning og klikk) og besøk på nettsiden.

 

Behandlingsgrunnlag: Aktivt samtykke

 

Slik behandler vi personopplysninger: Når du fyller ut skjema på klikkogvent.no, lagres dine opplysninger i wordpress sin database og i Lime marketing som er verktøyet vi bruker til å sende ut epostkommunikasjon og registrere interaksjoner med eget nettverk. Når du åpner epostene og klikker på lenker i dem lagres også informasjon om dette. Lime marketing lagrer i tillegg cookies i din nettleser som identifiserer deg for å knytte informasjon om dine aktiviteter på vår hjemmeside til din profil.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til å motta epost. Det gjør du ved å klikke på “endre innstillinger” i bunnen av en epost du har mottatt fra Fretex. Samtykke til sporing ved hjelp av cookies på vårt nettsted gis gjennom cookie-informasjonen som vises ved ditt første besøk, og det kan endres på vår cookie-side.

 

3.5 Oppfølging av henvendelser 

Når du henvender deg til oss, via kontaktskjema og chat på nettsiden eller via epost og telefon, tar vi vare på dine personopplysninger for oppfølging.

 

Hvilke data: navn, telefonnummer, epostadresse, bedrift, samt interaksjoner du har hatt med oss inkludert besøk på vårt nettsted.

 

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse, samt samtykke (til bruk av cookies for markedsføring, for å registrere dine besøk på vårt nettsted)

 

Slik behandler vi personopplysninger: Personopplysninger og interaksjoner lagres i Lime Marketing. Dette skjer automatisk dersom du fyller ut skjema på våre nettsider, og vi registrerer deg manuelt om du kontakter oss via andre kanaler. Alle medarbeidere i Fretex Jobb som har kundekontakt har tilgang til disse opplysningene. Dersom du ikke er påmeldt nyhetsbrev, vil vi slette dine opplysninger innen to år etter at vi sist hadde kontakt med deg.

 

3.6 Oppfølging av kunder, samarbeidspartnere

For å gi god oppfølging og oppfylle avtalevilkår samler vi og lagrer personopplysninger om våre kunder og samarbeidspartnere.

 

Hvilke data: kontaktopplysninger som epostadresse, telefon, navn, samt interaksjoner du har hatt med oss inkludert besøk på vårt nettsted.

 

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse, samt samtykke (til bruk av cookies for markedsføring, for å registrere dine besøk på vårt nettsted)

 

Slik behandler vi personopplysninger:

 

Personopplysninger og data om interaksjoner på klikkogvent.no tas vare på i Lime Marketing og nettstedets CMS løsning. Alle medarbeidere i Fretex som har kundekontakt har tilgang til disse opplysningene.

 

4. Generelt om oppbevaring og lagring (sletting) av personopplysninger

 

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene i tråd med krav i regelverket. Hvor lenge vi behandler de enkelte typene opplysninger vi behandler, er tatt inn i ovenfor hvor de enkelte behandlinger omtales.

 

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, som f.eks. lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforholdet knyttet til reklamasjon mv.